Bestuur

Samenstelling bestuur:

Functie/NaamAdresTelefoonnummerEmail
Voorzitter:
Marcel KoopstraStinzenflora 11406-13237553
058-2167473
mkoopie@live.nl
Penningmeester:
Dennis Annee
Frouwesan 77
06-10026849
mail-penningmeester
Secretaris:
Ilse KoopstraLange Marktstraat 57306-57444111
ilsekoopstra@gmail.com