Huisregels

     KAATSVERENIGING  “HET PLEIN”    

*aan onze leden en donateurs*

Leeuwarden, april 2017

Geachte leden en donateurs,

VOOR ALLE WEDSTRIJDEN GELDT:

 • Tijdens de wedstrijden is er geen pauze!
 • Inleg ledenwedstrijden € 4,00 te betalen voor de aanvang van de wedstrijd. Indien een wedstrijd open staat voor niet-leden, dan betalen zij € 6.
 • De klasse-indeling en wedstrijdvorm wordt bepaald door het bestuur.
 • Afhankelijk van de deelname zal er iedere wedstrijd een verliezersronde worden georganiseerd. Er wordt vanuit gegaan dat een ieder, die daarvoor in aanmerking  komt, mee doet aan de verliezersronde. Door bestuursleden zal daar niet naar  worden gevraagd.
 • Opgave heren- en dameswedstrijden is mogelijk t/m de DONDERDAG VOOR DE WEDSTRIJD ‘s avonds 20:00 uur bij één der bestuursleden, op het terrein of tel.nrs:
  • Marcel Koopstra 06 – 13237553
  • Dennis Annee 06 – 10026849
  • Marcel van Kooten 058 – 2129060
  • Ilse Koopstra 06 – 57444111
 • Opgave en aanvang gezamenlijke wedstrijden: zie bij desbetreffende wedstrijd.

Let op: opgave via e-mail kan niet gegarandeerd worden, dus doe dit altijd telefonisch.

COMPETITIE

 • De perken dienen door de leden zelf te worden gelegd.
 • Opgave competitiekaatsen is mogelijk tot 18:45 uur van de wedstrijdavond.
 • Er is géén inleg verschuldigd.
 • Er wordt gekaatst op het terrein aan de J.H. Knoopstraat te Leeuwarden.

CONTRIBUTIE

Opzegging dient te geschieden voor 1 januari van een seizoen. Wie zich na die datum afmeldt als lid dient de contributie voor dat komende jaar te voldoen.
Betaling voor aanvang van het seizoen en wel op 30 april. Dames- en herenleden vanaf 18 jaar betalen € 17,50 per jaar.
De datum vanaf wanneer € 17,50 betaald moet worden is 1 januari.  Een gezin waarvan vier leden lid zijn van onze vereniging, krijgt een korting van € 5,00.

Ook donateurs zijn van harte welkom vanaf € 12,50:

DEELNAME IS VOOR EIGEN RISICO!!!

STRAFFEN

Het bestuur kan tot de volgende straffen besluiten bij het te laat komen of helemaal niet verschijnen van een lid, die zich wel heeft aangemeld voor een ledenwedstrijd.

Te laat komen zonder opgaaf van redenen:
– 1e keer  :  berisping
– 2e keer  :  twee wedstrijden schorsing
– 3e keer  :  schorsing voor de rest van het seizoen.

Niet gekomen zonder opgaaf van redenen:
– 1e keer  :  één wedstrijd schorsing
– 2e keer  :  drie wedstrijden schorsing
– 3e keer  :  schorsing voor de rest van het seizoen.

Gebeuren de overtredingen aan het eind van het kaatsseizoen dan “gaat de straf mee” naar het volgend seizoen.
In alle andere strafgevallen beslist het bestuur.

Het bestuur