De Club

Kaatsvereniging  “Het Plein” is opgericht op 21 juni 1930.

Het kaatsveld ligt aan de Knoopstraat  in de wijk Achter de Hoven in het Groene Hart van Leeuwarden. Dit is niet altijd het geval geweest. Gedurende enkele decennia heeft de vereniging meerdere vestigingsplaatsen gehad.

Het begon allemaal op het schoolplein aan de Van Sytsamastraat in Leeuwarden. Enkele (oud)leerlingen / buurtbewoners beoefenden de kaatssport. Nadat er genoeg deelnemers (ja deelnemers, want leden waren er in die tijd nog niet)  waren gevonden werd het idee geopperd om een “echte” vereniging op te richten.

Zo gezegd, zo gedaan. Op 21 juni 1930 werd kaatsvereniging “Het Plein” opgericht. De naam “Het Plein” had natuurlijk te maken met de plaats waar in die tijd het mooie spelletje werd beoefend: het schoolplein van de school.

Later is de vereniging verhuisd naar de plaats waar op dit moment de basisschool “De Hoven” staat aan Achter de Hoven. Hier kon gebruik worden gemaakt van een echt grasveld en dat was een hele verbetering ten opzichte van het straatkaatsen op het schoolplein.

Weer later, en dan zijn we al in de jaren 70 belandt, werd er gekaatst op het veld achter de school “Marienburg” welke was gelegen op de hoek van de Spoorstraat en Achter de Hoven. Op dit moment is het Comeniuscollege er gevestigd.

Op dit moment is de vereniging gelegen midden in de groene long van Leeuwarden, aan de oever van het riviertje “de Potmarge” aan de Knoopstraat. We beschikken hier over een eigen kaatsge-legenheid inclusief kantine en materiaalhok dat door de leden zelf is gebouwd.

Nadat de vereniging moest verhuizen van Marienburg, en de huidige plek kreeg toegewezen, stond een aantal “handige” leden op en werd er een tekening gemaakt van hoe het clubhuis er uit zou moeten zien. Vele leden hebben letterlijk en figuurlijk hun steentje bijgedragen  aan dit mooie project. Alles werd zelf gedaan. Van het maken van de tekeningen, tot de inkoop van de materialen en de uiteindelijke bouw.

In 2010 bestond onze vereniging 80 jaar en dat is groots gevierd. We hopen hier nog vele jaren de kaatssport te mogen beoefenen.

 

Grotere kaart weergeven