Uitslagen

Zaterdag 14 mei 2016 P. de Vries – grote bal partij

Zaterdag werd de eerste partij van dit jaar op ons eigen veld aan de Knoopstraat gehouden. De deelname was redelijk te noemen want er deden zes parturen mee. Er werd gespeeld in twee poules van drie parturen, waarbij de winnaars van elke poule om de finale moesten kaatsen en de beste nummers twee kaatsten om de derde prijs. Er werd gespeeld met de grote zachte bal in een kleiner veld. De uitslag was als volgt:

1) Erik de Ruiter, Coba Poelstra

2) Evert Wilpstra, Angelique Bosma, Sylvia Ganzevoort

3) Max de Jong, Sita Ganzevoort, Alex van Kammen

 

 

 

 

 

Zaterdag 12 sept. 2015 Slotdag Glaszettersbedrijf Camminghaburen-partij

 

Winnaarsronde:

1e prijs: Eelke van der Meulen, Gerard Roosjen, Mariska Vaartjes

2e prijs: Coba Poelstra, Erik de Ruiter, Alex van Kammen

3e prijs: Erwin Weggelaar, Max de Jong, Joke Veeman

3e prijs: Danny Steneker, Anna vd Zee, Beppie Ganzevoort

 

Verliezersronde:

1e prijs: Alexander Weggelaar, Sambrina de Ruiter, Johan de Meer

2e prijs: Evert Wilpstra, Gretha Wilpstra, Sylvia Ganzevoort

 

 

 

Zaterdag 29 augustus 2015: Kampioenspartij – Andries van der Meer-partij

Afgelopen zaterdag werd de laatste gezamenlijke partij voor 2015 gehouden. Dit betrof de Kampioenspartij welke werd gesponsord door Andries van der Meer van het gelijknamige glaszettersbedrijf uit Leeuwarden. Dit jaar werd er door de familie van der Meer voor de 25e keer gesponsord. Vanwege deze mijlpaal werd Andries na de wedstrijd in het zonnetje gezet. Hij kreeg een kaatsbeeld met dank opschrift aangeboden en voor zijn vrouw was er een prachtig bos bloemen.

De organisatie van deze partij lag dit jaar in handen van OG Huizum maar omdat deze vereniging geen plaats in haar agenda kon vinden is aan KV Het Plein gevraagd om deze partij dit jaar te organiseren. In 2016 neemt OG Huizum de organisatie weer over. Onder goede weersomstandigheden kon om 12.00 uur de aftrap worden gegeven van een schitterende kaatsdag. Er hadden zit inclusief de sponsor 21 kaatsers aangemeld. De dames en heren-B kaatsten een halve competitie en de heren A kaatsten ook een halve competitie. Uiteindelijk werden de volgende personen in het zonnetje gezet en kregen schitterende vleesprijzen:

Heren-A:

1e prijs: Eelke vd Meulen (koning), Marcel Koopstra

2e prijs: Gerrit Jan Sinnema, Wander Meijer

 

Dames en heren-B

1e prijs: Theun Hoekstra, Lukas Huitema, Kevin van Velzen (koning)

2e prijs: Pieter Uildersma, Anita Efdé, Jenny Zuman

 

 

 

Zaterdag 13 september Slotdag

Op zaterdag 13 september 2014 werd bij KV Het Plein de Slotdag gehouden. Dit betrof de laatste wedstrijd van het kaatsseizoen. Na een aantal jaren waarin de weergoden ons op de Slotdag minder gezind waren (met 2013 als dieptepunt) waren de goden dit jaar op onze hand. Onder ideale weersomstandigheden kon er worden begonnen aan de dag. De velden waren gelegd, de feesttent stond klaar, ‘s morgens vroeg de laatste voorbereidingen op en rond het veld en om tien uur ging de dag echt van start. Er hadden zich 45 kaatsers aangemeld waar 15 volledige parturen van konden worden geformeerd. Helaas kwamen twee personen niet opdagen waardoor er iets met de oorspronkelijke deelnamelijst moest worden geschoven. Uiteindelijk kon iedereen los. Klaas Miedema heette iedereen welkom en gaf aan dat de eerste acht parturen het veld in mochten en weldra werden de eerste ballen geslagen.

Gedurende de dag steeg de temperatuur naar zo’n 21 graden en dat was tijdens het kaatsen ook goed te merken. Het was warm. Zelfs de toeschouwers konden hun jas uit doen. Dit mooie weer zorgde ervoor dat er ook veel aanloop was. Rond 15:30 uur werden de finales gespeeld. Onder het toeziend oog van de scheidsrechters Tjeerd en Hans van der Kooi werd gestreden om de eerste prijs in de winnaars- en verliezersronde. Na ruim een uur te hebben gekaatst waren de winnaars bekend, werden de velden opgeruimd en kon onze zanger Peter Hagestijn beginnen om de mensen nog meer te vermaken.

Winnaarsronde:

1e prijs: Dennis Annee, Kevin van Velzen

2e prijs: Danny Steneker, Hendrik Terpstra, Wiepie Bijlsma

3e prijs: Evert Wilpstra, Linda Efdé, Rennie Koopstra

4e prijs: Alexander Weggelaar, Donny vd Burg, Anna vd Zee

 

Verliezersronde:

1e prijs: Erik de Ruiter, Marcel Jager

2e prijs: Rinze Wilpstra, Dicky Ganzevoort, Klazien Borger

 

Zoals hierboven al kon worden gelezen moest er iets worden geschoven met de parturen. Bij het partuur van Dennis Annee en Kevin van Velzen zou Trijn Boon in eerste instantie ook mee kaatsen. Voor aanvang van de wedstrijd werd aan Trijn gevraagd of zij bij een ander partuur zou willen kaatsen. Ze pakte dit erg sportief op en ging met ons voorstel akkoord. Dit gold ook voor Uco Bauwer. Ook hij pakte het sportief op en zette zich volledig in voor zijn nieuwe partuur. Voor Trijn Boon waren de druiven erg zuur omdat zij weg werd gehaald bij het winnende partuur. Maar ook hier werd een passende oplossing voor gevonden. Omdat er een krans over was werd besloten deze aan Trijn te geven zodat ook zij mee kon delen in de prijzen.

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 30 aug. 2014 P. de Vries – gezamenlijke partij

Afgelopen zaterdag werd de laatste gezamenlijke partij voor 2014 gehouden en wel bij kaatsvereniging Het Plein. ‘s Morgens kon er nog een buitje vallen (en dat was ook zo), maar vanaf 13:00 uur zouden we onder ideale weersomstandigheden kunnen kaatsen. De deelname was goed te noemen. Er was een A-klasse bestaande uit vier parturen van elk twee kaatser die een halve competitie mochten afwerken. De B-klasse, waarin ook een aantal dames meededen die niet onder deden voor de heren, bestond uit zes parturen. Vijf van twee kaatsers en een partuur met drie kaatsers.

A-klasse

1e prijs: Tammo Bijlsma, Wander Meijer

2e prijs: Eelke van der Meulen, Marcel Koopstra

 

B-klasse

1e prijs WR: Hans Diekman, Anita Efdé

2e prijs WR: Uco Bauer, Monique de Jong

1e prijs VR: Wytze van der Woude, Linda Efdé

2e prijs VR: Lammert Bolmers, Peter ronner

 

 

 

Beste kaatser 2014

De vier verenigingen stellen voor de kaatser die tijdens de vier gezamenlijke wedstrijden de meeste punten bij elkaar weet te slaan een geldprijs beschikbaar. Dit jaar was deze strijd erg spannend. Na de vierde wedstrijd, die dit jaar op zaterdag 30 augustus bij kv Het Plein werd gehouden, kon deze prijs worden overhandigd. Tammo Bijlsma had net even wat meer punten verzameld dan de achtervolgers. Op de tweede plaats eindigden drie kaatser met evenveel punten waardoor het geldbedrag moest worden gedeeld. Dit waren: Wander Meijer, Marcel Arts en Hans Diekman

1e) Tammo Bijlsma 10 punten

2e) Hans Diekman    9 punten

Wander Meijer          9 punten

Marcel Arts                9 punten

 

 

 

 

 

Slotdag zaterdag 14 sept. 2013

Onder bijna perfecte weersomstandigheden (het regende bijna de hele dag en er stond een flinke wind) werd het kaatsseizoen bij KV Het Plein op zaterdag 14 september afgesloten met de slotdag. Veelal bestaan de parturen uit twee heren en een dame. Er werd vooral tijdens de beide finales spannend gekaatst. Maar ondanks dat er soms op het scherpst van de snede werd gekaatst en er rake klappen werden uitgedeeld (tegen de kaatsballen!!!) hadden beide scheidsrechters Theun Koopstra en Hans van der Kooi alles onder controle. De volgende atleten vielen in de prijzen:

1e prijs WR: Alexander Weggelaar, Marco Dijkstra, Mariska Weggelaar

2e prijs WR: Eelke van der Meulen, Lucas Huitema, Henk Wilpstra

3e prijs WR: Evert Wilpstra, Andries van der Meer, Maurits van Mourik

4e prijs WR: Rinus Pel, Dicky Ganzevoort, Leny Zuman

 

1e prijs VR: Vincent Miedema, Kevin van Velzen, Klazien Borger

2e prijs VR: Erwin Weggelaar, Meindert Bijlsma, Wiepie Bijlsma

 

 

 

Beste kaatser 2013 tijdens de gezamenlijke partijen

De vier verenigingen stellen aan de persoon die tijdens de gezamenlijke partijen de meeste punten bij elkaar weet te slaan, een extra geldprijs van € 30 beschikbaar. Bij de dames ging de eer dit jaar naar Coba Poelstra. Even als vorig jaar ging de prijs bij de heren naar Johannes Kolthof. Hij wist alle vier de gezamenlijke partijen winnend af te sluiten. Gefeliciteerd!

Heren kaatsers opgelet: dit laten we ons toch niet drie jaar achter elkaar gebeuren! Doe er volgend jaar nog een schepje boven op!

 

1e prijs heren: Johannes Kolthof

1e prijs dames: Coba Poelstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 augustus 2013: gezamenlijke Andries van der Meer-partij

Afgelopen zaterdag werd de laatste gezamenlijke partij voor 2013 gehouden. Dit betrof de Andries van der Meer-partij. Het gelijknamige glaszettersbedrijf uit Leeuwarder sponsort deze partij al weer voor de 23e keer. De organisatie lag in handen van KV Het Plein. Onder perfecte weersomstandigheden kon om 12.00 uur de aftrap worden gegeven van een schitterende kaatsdag. Er hadden zit inclusief de sponsor 21 kaatsers aangemeld. De dames kaatsen individueel om de punten en bij de heren konden 6 parturen worden gevormd. Na de eerste omloop was er een winnaar en verliezersgroep, waarin nog tweemaal gekaatst moest worden. Uiteindelijk werden de volgende personen in het zonnetje gezet en kregen schitterende vleesprijzen:

Heren:

1e prijs WR: Flores Koudenburg, Johannes Kolthof, Tjeerd Kooistra

2e prijs WR: Wytze vander Woude, Sybren Dijkstra

1e prijs VR: Dannys Steneker, Vincent Miedema, Tette Hooghiemster

 

Dames:

1e prijs: Angelique Bosma

2e prijs Joke Veeman

3e prijs Trijn Boon

4e prijs: Renie Koopstra

5e prijs: Mariska Weggelaar

 

 

Zondag 28 april 2013 Gezamenlijke partij OG Huizum

Op zondag 28 april werd de gezamenlijke partij bij OG Huizum gekaatst. Dit jaar niet op Koninginne-, Koningsdag maar op de zondag ervoor. Op de momenten dat de zon achter de wolken verdween was het fris te noemen, maar op de momenten dat de zon volop scheen, was het goed vertoefen op het veld in Nylan. Er hadden zich voldoende kaatsers aangemeld zodat er in een A-, B- en Dames klasse gekaatst kon worden. In de A-klasse (vier parturen van drie) werd heel spannend gekaatst. Bij beide partijen in de eerste omloop werd het 5-5. Ook de 2e omloop werd met weinig verschil afgesloten. De derde omloop zorgde voor de beslissing. Uitslagen:

Senioren A-klasse:

1e prijs: Edwn Koopstra, Johannes Kolthof
2e prijs: Sybren Dijkstra, Wytze van der Woude

 

Senioren B-klasse:

1e prijs winnaarsronde: Tjeerd Bouma, Richard vd Linde
2e prijs winnaarsronde: Sietze Jager, Gerrit Otter

1e prijs verliezersronde: Sije Wieringa, Peter Ronner

2e prijs verliezersronde: Bertus de Jong, Anne Dijkstra

 

Dames-klasse:

1e prijs: Coba Poelstra
2e prijs: Anneke Looyinga